Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Φωτοβολταικά συστήματα - ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μεγάλα κέρδη
gruk

Φωτοβολταικά συστήματα σε στέγες

Τεχνικές πληροφορίες

Τα συστήματα που εμπίπτουν στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε στέγες» είναι διασυνδεδεμένα, που σημαίνει ότι τροφοδοτούν την παραγόμενη ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ. Ένα διασυνδεδεμένο σύστημα αποτελείται από τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels)
Αντιστροφείς Τάσης (inverters)
Βάσεις Στήριξης
Συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα :
Περιγραφή προγράμματος
Προϋποθέσεις ένταξης
Κόστος συστήματος
Οικονομικό όφελος
Διαδικασίες
Δυνατότητες χρηματοδότησης
Τεχνικές πληροφορίες
Συχνές ερωτήσεις