Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Τελευταία νέα
gruk

Τα νέα μας

1. Η εταιρεία ALTEN Α.Ε ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150 kW, στο Δ.Δ Βελλιών του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας. Ο σταθμός συνδέθηκε με το εθνικό δίκτυο διανομής και μεταφοράς ενέργειας στις 9 Μαρτίου 2010.
Το κόστος της επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 900.000 ευρώ και εντάχθηκε στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.
Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού, αναμένεται να ξεπεράσει τις 300.000 kWh.
H εταιρεία διαθέτει και άλλες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία στην Λακωνία και στην Αττική συνολικής ισχύος 250 kW καθώς και τις αντίστοιχες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και αναμένεται σύντομα να προχωρήσει τις εργασίες εγκατάστασης.

2. 2. Η Alten ανακοινώνει ότι στις 18 Μαίου 2011 ξεκίνησε την κατασκευή για λογαριασμό της φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,4 kW με σταθερή στήριξη στη στo Δήμο Αυλώνος Αττικής. Το έργο αναμένεται να συνδεθεί με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο του 2011.

Τοποθεσία: Δήμος Αυλώνος, Αττική, Ελλάδα
Θέση σε λειτουργία: Αναμ. 10/7/2010
Ισχύς εγκατάστασης: 99,24 kWp
Ετήσια παραγωγή: περ. 150000 kWh (1500 kWh/kWp)
Αποφυγή εκπομπής CO2: περ. 100 τόνοι ετησίως
Πλαίσια: 414 SCHUCO MPE PS (240 W)
Μετατροπείς: 6 SMA 17000 TL TRIPOWER
Προυπολογισμός 300.000 ευρώ


3. H εταιρεία Bioalten Ε.Π.Ε ανακοινώνει την λήψη από την Νομαρχία Αρκαδίας της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και της άδειας εγκατάστασης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) στο Δήμο Βαλτετσίου.

4. H εταιρεία Bioalten Ε.Π.Ε ανακοινώνει την ένταξη στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3399/2004 επενδυτικού σχεδίου προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ που αφορά την εγκατάσταση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) στο Δήμο Βαλτετσίου του Νομού Αρκαδίας.

5. Η ALTEN έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες (ΡΑΕ, Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Έγκριση Πολεοδομίας) και εντός του 2011 θα υλοποιήσει για λογαριασμό της 5ο φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 149,94 kW στo δ.δ. Βελλιών του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας. .

6. Η ALTEN έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 900 ΚW στην Αττική και την Κοζάνη.