Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Φωτοβολταικά συστήματα - ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μεγάλα κέρδη
gruk

Φωτοβολταικά συστήματα σε στέγες

Οικονομικό όφελος

Η απόδοση της επένδυσης μέσω του προγράμματος φωτοβολταϊκά σε στέγες είναι εξαιρετική και εγγυημένη για 25χρόνια. Λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας αλλά και των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών, η απόδοση της επένδυσης πιθανώς να είναι ακόμη υψηλότερη από αυτήν που προβλέπεται με τα σημερινά μοντέλα.

Με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται πως κατά μέσο όρο στην Ελλάδα η επένδυση σε φωτοβολταικό σύστημα, με τους όρους του προγράμματος "φωτοβολταϊκά σε στέγες", αποσβένεται σε 4-5 χρόνια.

Το ακριβές οικονομικό όφελος που θα έχει ο επενδυτής από την εγκατάσταση εξαρτάται από την ισχύ της εγκατάστασης, το κόστος της επένδυσης, τον τρόπο χρηματοδότησης και την απόδοσή του συστήματος σε kWh.

Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται από την τοποθεσία της εγκατάστασης, καθώς διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος έχουν διαφορετικό ηλιακό δυναμικό. Εξαρτάται επίσης από τον προσανατολισμό και την κλίση της στέγης, από το αν είναι επικλινής στέγη ή δώμα και από τους παράγοντες σκίασης στο συγκεκριμένο σημείο (π.χ. ψηλά δέντρα ή άλλα κτίρια).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται το συνηθισμένο κόστος και η απόδοση για φωτοβολταικά με ισχύ 10 kWp εγκατεστημένα σε στέγη στην Αττική, με απόδοση 1450 kWh/kW:

Ισχύς συστήματος

Κόστος ανά kW

Κόστος επένδυσης

Φ.Π.Α. επένδυσης

Ετήσια Έσοδα

Απόσβεση επένδυσης

10kW

€ 3.200

€ 32.000

€ 6.720

€ 7.975

5 έτη

 

Διαβάστε περισσότερα :
Περιγραφή προγράμματος
Προϋποθέσεις ένταξης
Κόστος συστήματος
Οικονομικό όφελος
Διαδικασίες
Δυνατότητες χρηματοδότησης
Τεχνικές πληροφορίες
Συχνές ερωτήσεις