Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets


Η Εταιρεία μας
gruk

Δείτε επίσης

Τελευταία νέα

Η εταιρεία ALTEN Α.Ε ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150 kW, στο Δ.Δ Βελλιών του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας

Η Εταιρεία μας


Η «Alten ανώνυμη εταιρεία εκμετάλλευσης ενέργειας» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 με σκοπό :


  • Την παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Την αντιπροσώπευση και παραγωγή προϊόντων σχετικών με τον ενεργειακό τομέα.
  • Την παροχή υπηρεσιών προς υποψήφιους επενδυτές στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων.


Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι μηχανικοί υψηλόβαθμης μόρφωσης και μακροχρόνιας εμπειρίας στην κατασκευή έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Μέχρι σήμερα η ALTEN έχει εγκαταστήσει για λογαριασμό της και για λογαριασμό πελατών της μία σειρά φωτοβολταϊκών σταθμών διασυνδεδεμένων με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Εταιρεία προσφέρει σε επενδυτές ολοκληρωμένες λύσεις διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων επί γηπέδων και επί κτιρίων. Η ΑLTEN Α.Ε αντιπροσωπεύει, εισάγει και υποστηρίζει εξοπλισμό υψηλής ποιότητας αξιόπιστων κατασκευαστών από την Ευρώπη και την Ασία, τον οποίο έχει επιλέξει με βάση την εμπειρία της, αλλά και με κριτήριο την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών του κάθε πελάτη.

Μέσω της θυγατρικής εταιρείας Bioalten Ε.Π.Ε δραστηριοποιείται και στην παραγωγή καυσίμων βιομάζας (pellets), για χρήση σε σόμπες και οικιακούς λέβητες, στο Δήμο Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας.

Το επόμενο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας αφορά την εγκατάσταση Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με καύση Βιοαερίου από Βιομάζα. Η επένδυση αυτή:

  • Θα συμβάλει στην αξιοποίηση και επεξεργασία των αγροκτηνοτροφικών και των υπολειμμάτων υλοτομίας της Πελοποννήσου
  • θα δημιουργήσει μεγάλες οικονομίες κλίμακας στην μονάδα παραγωγής pellet (μέσω της αξιοποίησης της παραγόμενης θερμότητας)
  • θα καταστήσει την εταιρεία πρωτοπόρο σε ανάλογη επένδυση στη χώρα μας.

Δημοσιεύσεις :

Ισολογισμός χρήσης 2012 Αποθήκευση
Ισολογισμός χρήσης 2013 Αποθήκευση
Ισολογισμός χρήσης 2014 Αποθήκευση
Ισολογισμός χρήσης 2015 Αποθήκευση Έντυπο B6
Ισολογισμός χρήσης 2016 Αποθήκευση Έντυπο B6
Ισολογισμός χρήσης 2017 Αποθήκευση Έντυπο B6
Ισολογισμός χρήσης 2018 Αποθήκευση
Ισολογισμός χρήσης 2019 Αποθήκευση
Ισολογισμός χρήσης 2022 Αποθήκευση