Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Τα έργα της Alten
gruk

Δείτε Επίσης

Τελευταία νέα

Η εταιρεία ALTEN Α.Ε ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150 kW, στο Δ.Δ Βελλιών του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας

Τα έργα μας

  Η Alten έχει εγκαταστήσει και συνδέσει με το δίκτυο της ΔΕΗ :

1. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 149,94 kW με ηλιοστάτες (trackers) διπλού άξονα ιδιόκτητη έκταση 15 στρεμμάτων στo δ.δ. Βελλιών του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας.

 

Τοποθεσία: Δ.Δ. Βελλιών-Δήμος  Μονεμβασιάς, Ελλάδα
Θέση σε λειτουργία: 10/3/2010
Ισχύς εγκατάστασης: 149,85 kWp
Ετήσια παραγωγή: περ. 329.670 kWh (2.200 kWh/kWp)
Αποφυγή εκπομπής CO2: περ. 230,8 τόνοι ετησίως
Πλαίσια: 666 Αleo S_18 (225 W)
Μετατροπείς: 14 Sunny Mini Central 11000TL
Ηλιοστάτες 17 PAIRAN PESOS SF60
Επικοινωνία: Sunny WebBox

 

2. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,94 kW με σταθερές βάσεις στην Πτολεμαΐδα

Τοποθεσία: Δήμος Πτολεμαΐδας, Ελλάδα
Θέση σε λειτουργία: 10/4/2010
Ισχύς εγκατάστασης: 19,94 kWp
Ετήσια παραγωγή: περ. 28000 kWh (1.400 kWh/kWp)
Αποφυγή εκπομπής CO2: περ. 24 τόνοι ετησίως
Πλαίσια: 114 SCHUCO  (175 W)
Μετατροπείς: 3 Sunny Mini Central 7000TL
Eπικοινωνία: Sunny WebBox

 

3. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 98,21 kW με ηλιοστάτες διπλού άξονα στo Δήμο Αυλώνος Αττικής. Το έργο συνδέθηκε με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις 5 Σεπτεμβρίου του 2010.

Τοποθεσία: Δήμος Αυλώνος, Ελλάδα
Θέση σε λειτουργία: 05/9/2010
Ισχύς εγκατάστασης: 98,21 kW kWp
Ετήσια παραγωγή: περ. 200000 kWh (2.000 kWh/kWp)
Αποφυγή εκπομπής CO2: περ. 130 τόνοι ετησίως
Πλαίσια: 427 SCHUCO MPE PS 04 (230 W)
Μετατροπείς: 3 KACO POWADOR (33 KW)
Ηλιοστάτες: 11 PAIRAN PESOS SF60
Προυπολογισμός 400.000 ευρώ

 

4. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,82 kW με σταθερή στήριξη στo Δήμο Αυλώνος Αττικής.

Τοποθεσία:Δήμος Αυλώνος Αττικής
Θέση σε λειτουργία:25/8/2011
Ισχύς εγκατάστασης:99,82 kWp
Έτος παραγωγής:περ. 150000 kWh (1500 kWh/kWp)
Αποφυγή εκπομπής CO2:περ. 100 τόνοι ετησίως
Πλαίσια:434 SCHUCO MPE PS (230 W)
Μετατροπείς:6 SMA 17000 TL
Προυπολογισμός260.000 ευρώ

 

5. Φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 149,76 Kw με σταθερή στήριξη στο Δήμο Μονεμβασιάς Λακωνίας.

Τοποθεσία:Δήμος Μονεμβασιάς Λακωνίας
Αναμ. Θέση σε λειτουργία:10/9/2011
Ισχύς εγκατάστασης:149,76 kWp
Έτος παραγωγής:περ. 230000 kWh (1600 kWh/kWp)
Αποφυγή εκπομπής CO2:περ. 150 τόνοι ετησίως
Πλαίσια:624 SCHUCO MPE PS (240 W)
Μετατροπείς:9 SMA 17000 TL
Προυπολογισμός400.000 ευρώ

 

Φωτοβολταϊκά σε στέγες / ταράτσες / δώματα


Αττική - Μαρούσι

Καστοριά

Καστοριά

Πτολεμαϊδα

Έυβοια - Μουρτέρη