Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Φωτοβολταικά συστήματα - ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μεγάλα κέρδη
gruk

Φωτοβολταικά συστήματα σε στέγες

Περιγραφή προγράμματος

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ισχύει από την 1η Ιουλίου 2009 ειδικό πρόγραμμα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ Αρ. 1079, τεύχος Β, 4-6-2009). Το πρόγραμμα είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στις πράσινες τεχνολογίες μέσω της εγκατάστασης ΦΣ με ισχύ έως 10kW (κιλοβάτ) στις στέγες και στα δώματα (ταράτσες) κτιρίων.

Η παραγόμενη ενέργεια πωλείται, σε εγγυημένη προνομιακή τιμή, στην ΔΕΗ, για διάστημα 25 ετών με την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης. Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο ανέρχεται στα 0,55€/kWh. Τα έσοδα πιστώνονται μετά από λογιστικό συμψηφισμό με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει για τις ανάγκες του ο κάτοχος του φωτοβολταϊκού συστήματος. Για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκου συστηματος και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός απευθύνεται στις υπηρεσίες της ΔΕΗ υπογράφοντας 2 αντίστοιχες συμβάσεις: Μία σύμβαση για την τοποθέτηση μετρητή παραγόμενου ρεύματος στο σπίτι και μία σύμβαση για την πώληση του παραγόμενου ρεύματος, το οποίο διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Ο παραγωγός δεν έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση) για την πώληση του ρεύματος και επίσης δε φορολογείται για το εισόδημα από την πώληση του ρεύματος (ΦΕΚ Αρ. 1079, τεύχος Β, 04-06-2009).


Διαβάστε περισσότερα :
Περιγραφή προγράμματος
Προϋποθέσεις ένταξης
Κόστος συστήματος
Οικονομικό όφελος
Διαδικασίες
Δυνατότητες χρηματοδότησης
Τεχνικές πληροφορίες
Συχνές ερωτήσεις