Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Φωτοβολταικά συστήματα - ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μεγάλα κέρδη
gruk

Φωτοβολταικά συστήματα σε στέγες

Κόστος συστήματος

Μια συνηθισμένη εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος σε στέγη με ποιοτικό εξοπλισμό κοστίζει περίπου 2.800 Ευρώ ανά εγκατεστημένο kW, ανάλογα με την ισχύ του συστήματος και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης.

Πέραν του μεγέθους του φωτοβολταικού συστήματος (της εγκατεστημένης ισχύος), το κόστος της επένδυσης επηρεάζεται από τη δυσκολία της εγκατάστασης (πρόσβαση στη στέγη, επιπλέον εργασίες που απαιτούνται) και από τον τύπο και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (κρυσταλλικά πλαίσια, μετατροπείς, είδος βάσεων στήριξης).

Η Εταιρεία μας εκπονεί πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για κάθε φωτοβολταικό συστήμα που εγκαθιστά. Στη μελέτη αυτή εξετάζεται ο διαθέσιμος χώρος, σχεδιάζεται λεπτομερώς το σύστημα, επιλέγεται ο καταλληλότερος εξοπλισμός και προσδιορίζεται το τελικό κόστος για τον επενδυτή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης και δίνεται έτσι η δυνατότητα στον επενδυτή να γνωρίζει με ακρίβεια όλα τις παραμέτρους και τα οικονομικά μεγέθη της μελετώμενης επένδυσης, από τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και το κόστος υλοποίησης έως την απόδοση σε kWh (κιλοβατώρες) για το συγκεκριμένο σημείο, τα ετήσια έσοδα, το χρόνο απόσβεσης και το οικονομικό όφελος


Διαβάστε περισσότερα :
Περιγραφή προγράμματος
Προϋποθέσεις ένταξης
Κόστος συστήματος
Οικονομικό όφελος
Διαδικασίες
Δυνατότητες χρηματοδότησης
Τεχνικές πληροφορίες
Συχνές ερωτήσεις