Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Φωτοβολταικά συστήματα - ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μεγάλα κέρδη
gruk

Φωτοβολταικά συστήματα σε στέγες

Συχνές ερωτήσεις

Θα πουλάω όλο το ηλιακό ρεύμα που παράγω στη ΔΕΗ ή μόνο την περίσσεια;

Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκο συστημα ηλεκτρικη ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 1300 € και καταναλώνετε ενέργεια αξίας 100 €, θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός 1200 €, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Χρειάζεται κάποια ειδική άδεια;

Η μόνη άδεια που χρειάζεται είναι η έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας που χορηγείται από την Πολεοδομία (ΦΕΚ 344, 20-7-2009).

Πόσο χώρο θα χρειαστώ;

Ο απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταικού συστήματος συγκεκριμένης ισχύος διαφέρει ανάλογα με ακόλουθα:
• την τοποθεσία της εγκατάστασης (διαφορετικές περιοχές της χώρας έχουν διαφορετικό ηλιακό δυναμικό)
• τον τύπο της εφαρμογής (στέγη ή δώμα),
• τον προσανατολισμό του κτιρίου (ιδανικά απόλυτος νότος και 30 μοίρες κλίση),
• τους παράγοντες σκίασης που μπορεί να επηρεάζουν την εγκατάσταση (δέντρα, άλλα κτίρια)
• την τεχνολογία των ΦΒ στοιχείων που θα επιλεγούν (πολυκρυσταλλικά, λεπτού υμενίου).
Συνήθως για κάθε εγκατεστημένο kW με πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία σε στέγη, απαιτούνται περίπου 8-10 τετραγωνικά.

Η Εταιρεία μας εκπονεί μελέτη για κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα που σχεδιάζει. Στη μελέτη αυτή λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω παράγοντες και δεκάδες ακόμη προκειμένου να γίνει μια ακριβής εκτίμηση του απαιτούμενου χώρου και των υπολοίπων τεχνικών λεπτομερειών του συστήματος.

Τι πληροφορίες χρειάζεται η εταιρεία σας για να αξιολογήσει τον χώρο μου;

Συνήθως ζητούμε από τους πελάτες μας μία κάτοψη της στέγης ή του δώματος που πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα μαζί με κάποιες φωτογραφίες. Αυτά τα δύο είναι αρκετά για μια πρώτη αξιολόγηση του χώρου. Αφού γίνει μια πρόχειρη αξιολόγηση, η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για το ενδεικτικό κόστος και εφόσον σας ενδιαφέρει, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του μηχανικού στο χώρο σας για αναλυτική αποτύπωση του χώρου. Μετά την αποτύπωση θα εκπονηθεί η αναλυτική μελέτη.

Πόσο καιρό θα λειτουργεί το ΦΣ;

Ένα από τα πολύ θετικά στοιχεία της τεχνολογίας των ΦΣ είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας προέρχονται από ποιοτικούς κατασκευαστές και συνοδεύονται από εγγύηση λειτουργίας στο 90% της αρχικής τους απόδοσης για 25 χρόνια. Η πραγματική τους ζωή από την διεθνή εμπειρία είναι ότι θα λειτουργούν τουλάχιστο μία δεκαετία ακόμη μετά τη λήξη της εγγύησης. Αυτό σημαίνει πως και η απόδοση του ΦΣ θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα παρουσιάζεται στην τελική μελέτη αφού η όποια παράταση της ζωής του συστήματος θα επιφέρει και κάποιο οικονομικό όφελος ανάλογα με τα ισχύοντα εκείνη την περίοδο.

Τι συντήρηση χρειάζεται και πόσο θα μου κοστίζει;

Τα ΦΣ δεν έχουν κινητά μέρη και δεν περιέχουν κανενός είδους υγρό ώστε να χρειάζεται αντικατάσταση. Για τα φωτοβολταικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε δώματα και έχουν την κλίση των 30 μοιρών, η φύση αναλαμβάνει με την βροχή να καθαρίζει την επιφάνειά τους που μπορεί να μαζεύει σκόνη, υπολείμματα πουλιών και άλλα. Για τα συστήματα που είναι σε στέγη που έχει μικρότερη κλίση, υπάρχει η πιθανότητα μετά από λασποβροχή να χρειαστεί ένα «ξέπλυμα» με καθαρό νερό ώστε να καθαριστούν οι επιφάνειές τους.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας αναλαμβάνει να συντηρεί τον εξοπλισμό, να ελέγχει τις συνδέσεις και τις καλωδιώσεις ώστε να διασφαλίζετε η ομαλή λειτουργία του συστήματος και η μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

Τι διάρκεια έχει η σύμβαση και σε τι τιμή θα πουλάω το παραγόμενο ρεύμα;

Η σύμβαση καταρχάς υπογράφεται από εσάς τον κύριο του ΦΣ και την ΔΕΗ Α.Ε. Έχει ισχύ 25 έτη με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η τιμή αποζημίωσης για τις παραγόμενες κιλοβατώρες (kWh) είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η τιμή αποζημίωσης των παραγόμενων kWh είναι 0,55 Ευρώ/kWh για τις συμβάσεις που υπογράφονται τα έτη 2009, 2010 και 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις που υπογράφονται το διάστημα 1/1/2012 μέχρι και 31/12/2019. Η παραπάνω τιμή αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση γίνεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. η οποία για το σκοπό αυτό καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του κυρίου του φωτοβολταικού συστήματος σχετική πιστωτική εγγραφή.

Ποιο είναι το περιβαλλοντικό όφελος;

Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα, και άρα όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα (μαζούτ, λιγνίτης, λιθάνθρακας, πετρέλαιο), συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι για να παραχθεί η ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργεια που παράγει ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα των 10 κιλοβάτ θα πρέπει να καούν 7200 λίτρα μαζούτ και να εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 14,5 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν είκοσι στρέμματα δάσους. Επιπλέον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΦΣ συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση των στελεχών και η εμπειρία που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας εγγυώνται την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που αφορούν τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την ολοκληρωμένη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
• Διασυνδεδεμένο σύστημα στο δίκτυο της ΔΕΗ
• Ετήσια έσοδα πώλησης 7.975 ευρώ
• Απόσβεση συστήματος σε 5 χρόνια
• Απαιτούμενος χώρος στέγης 80-100 τμ
• Ελάχιστη συντήρηση
• Προστασία του περιβάλλοντοςΔιαβάστε περισσότερα :
Περιγραφή προγράμματος
Προϋποθέσεις ένταξης
Κόστος συστήματος
Οικονομικό όφελος
Διαδικασίες
Δυνατότητες χρηματοδότησης
Τεχνικές πληροφορίες
Συχνές ερωτήσεις