Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Φωτοβολταικά συστήματα - ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μεγάλα κέρδη
gruk

Φωτοβολταικά συστήματα σε στέγες

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Οι προϋποθέσεις συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
• Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν πάσης φύσεως κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εξοχικά).
• Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν κτίρια που χρησιμοποιούνται για στέγαση μικρών επιχειρήσεων. Μικρή θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί κάτω από 10 άτομα προσωπικό και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκατ. Ευρώ.
• Ο επενδυτής θα πρέπει να έχει στην κυριότητά του το χώρο που θα εγκατασταθεί το φωτοβολταικό σύστημα.
• Το κτίριο που θα γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμο.
• Στο κτίριο πρέπει στο κτίριο να υπάρχει ενεργή σύνδεση με τη ΔΕΗ, στο όνομα του ιδιοκτήτη του συστήματος.
• Εφόσον το κτίριο είναι κατοικία τότε θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος τουλάχιστον ένας ηλιακός θερμοσίφωνας. Εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος, τότε θα πρέπει να εγκατασταθεί παράλληλα με το φωτοβολταικό σύστημα.
• Το συγκεκριμένο έργο δεν επιτρέπεται να επιδοτηθεί από το δημόσιο στο πλαίσιο Αναπτυξιακού ή Επενδυτικού νόμου.


Διαβάστε περισσότερα :
Περιγραφή προγράμματος
Προϋποθέσεις ένταξης
Κόστος συστήματος
Οικονομικό όφελος
Διαδικασίες
Δυνατότητες χρηματοδότησης
Τεχνικές πληροφορίες
Συχνές ερωτήσεις