Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Φωτοβολταικά συστήματα - ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μεγάλα κέρδη
gruk

Φωτοβολταικά συστήματα σε στέγες

Διαδικασίες

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΗ, Πολεοδομία κλπ) για τη σύνδεση και λειτουργία του φωτοβολταικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα :
Περιγραφή προγράμματος
Προϋποθέσεις ένταξης
Κόστος συστήματος
Οικονομικό όφελος
Διαδικασίες
Δυνατότητες χρηματοδότησης
Τεχνικές πληροφορίες
Συχνές ερωτήσεις