Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Βιομάζα - Μία καθαρά ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
gruk

Δείτε Επίσης

Testimonials

Lorem Ipsum is simply dummy text industry. Lorem Ipsum has been the. since the 1500s, when an unknown printer..

-Jhon Jhohonson, web designer

Αύξηση της Πυκνότητας της βιομάζας

Παρόλο που η βιομάζα είναι μια σημαντική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, δεν αποτελεί πολύ καλό καύσιμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το περισσότερο από το 70% του όγκου της είναι συνήθως αέρας και νεκρός όγκος. Αυτή η χαμηλή πυκνότητα ενέργειας ανά μονάδα όγκου της βιομάζας, δυσχεραίνει τόσο τη συλλογή όσο τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη χρήση της.


Για τη βελτίωση του ενεργειακού περιεχόμενου ανά μονάδα όγκου της βιομάζας, χρησιμοποιείται στις μέρες μας η μέθοδος της μηχανικής αύξησης της πυκνότητάς της (Densification). Η αύξηση της πυκνότητας της βιομάζας είναι μια νέα διαδικασία κατά τη οποία με τη χρήση υψηλών πιέσεων συμπιέζεται η βιομάζα σε μικρά συσσωματώματα κοινώς pellets (χρησιμοποιώντας συνεχούς τροφοδοσίας μηχανήματα), ή σε μεγαλύτερα συσσωματώματα μπρικέτες βιομάζας.

Με την αύξηση της πυκνότητάς της, η βιομάζα ως καύσιμο αποκτά πολλές χρήσεις όπως σε :
Θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, Μικρές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, Οικιακές εστίες κ.α.Διαβάστε περισσότερα :
Τι είναι βιομάζα
Η χημική σύσταση της βιομάζας
H ενέργεια της βιομάζας