Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Φωτοβολταικά συστήματα - Φωτοβολταικά σε στέγες - Βιομάζα - Pellets
Βιομάζα - Μία καθαρά ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
gruk

Δείτε Επίσης

Testimonials

Lorem Ipsum is simply dummy text industry. Lorem Ipsum has been the. since the 1500s, when an unknown printer..

-Jhon Jhohonson, web designer

Η χημική σύσταση της βιομάζας

Η χημική σύσταση της βιομάζας ποικίλει ανάλογα με το είδος προέλευσης της. Τα περισσότερα φυτά περιέχουν περίπου 25% λιγνίνη και 75% υδρογονάνθρακες ή ζάχαρη. Η φάση των υδρογονανθράκων περιέχει πολλά μόρια σακχάρων συνδεδεμένων μεταξύ τους σε μεγάλες αλυσίδες ή πολυμερή.
Οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες ενώσεων που αποτελούν τους υδρογονάνθρακες είναι οι κυτταρινούχες και οι ημί- κυτταρινούχες. Η φάση της λιγνίνης αποτελείται από μη σακχαρούχα μόρια. Η φύση χρησιμοποιεί τα διάφορα πολυμερή με βάση τις μεγάλες κυτταρινούχες ενώσεις για τη δημιουργία των φυτικών ινών, οι οποίες προσδίδουν στο φυτό τη δύναμη του. Η φάση της λιγνίνης δρα ως μία φυσική "κόλλα" η οποία συγκρατεί τις κυτταρινούχες φυτικές ίνες μαζί.

ΚαύσιμοLHV (MJ/kg)
Βιομάζα19.7
Υδρογόνο119.5
Μαύρος άνθρακας22.5

LHV: Χαμηλή Θερμογόνος Δύναμη


Διαβάστε περισσότερα :
Τι είναι βιομάζα
H ενέργεια της βιομάζας
Αύξηση της πυκνότητας της βιομάζας και που χρησιμοποιείται